Produkter
Antal
  • Detaljerad beskrivning
  • Vattenlösliga tvättsäckar

   Till Er som arbetar med kontaminerat gods: Tvätterier, Sjukhus, Veterinärer, Laboratorieavdelningar, Saneringsföretag m.fl.

   Vattenlösliga tvättsäckar har i många år använts för att uppfylla företags, myndigheters och sjukhusens krav på skydd vid hantering av förorenade och infekterade textilier och material.

   Vattenlösliga tvättsäckar garanterar genom säker isolering att det infekterade godset/instrumenten från t.ex. en operationsavdelning ej kommer i direkt kontakt med personal vid hantering, lagring, transport.
   En obruten säker kedja ända in i tvätt/diskmaskinen utan att någon
   människa utsätts för smittorisk.

   Korrekt hantering av våra vattenlösliga tvättsäckar säkerställer
   – att patienter och personal inte utsätts för onödiga infektionsrisker.
   – att saneringspersonal inte utsätts för hälso- och miljörisker.

   Sanering av ohyra har den senaste tiden markant ökat, gällande vägglöss, många saneringsbolag och även privata använder sig av Heinex vattenlösliga plastpåsar vid sanering av bostad eller före hemresa från utlandsvistelse.  

   Vi kan erbjuda standardstorlekar och olika kvaliteter beroende på ändamål och funktion.

   För tvättmaskiner och disk/desinficeringsmaskiner.

   PROVA
   Vi skickar gärna en
   provsäck till dig!
   Hör av dig till oss
   med din adress!

   I en återförslutningsbar plastpåse ligger det 25 styckvis rullade plastsäckar.
   100 säckar/kartong.

Vill ni veta mer? Kontakta en av våra experter.