Produkter
Antal
 • Kvalitetspolicy

  Kvalitetsarbetet styrs av vårt verksamhets- och ledningssystem i enlighet med principerna i ISO 9001–14001. Genom att vi kontinuerligt arbetar med vårt verksamhets– och ledningssystem säkerställs det att arbetet utförs på ett miljö- och kvalitetsmedvetet sätt.  

   Vi vill ha nöjda kunder och det har vi när ..

  - de fortsätter att handla av oss och inte vänder sig till våra konkurrenter
  - de rekommenderar andra företag att handla av oss
  - de kommer till oss och begär råd och hjälp med något inom vårt kompetensområde som de inte klarar av själva och vi löser problemet för dem

  Vår kvalitetspolicy är att ..

  - kunna förstå kundens behov
  - leverera produkter som vid varje tillfälle uppfyller kundens behov och önskemål
  - vara experter på våra produkter
  - erbjuda hållbara produkter som är miljöanpassade
  - ha korta leveranstider
  - vår kompetens inom våra affärsområden kontinuerligt utvecklas genom regelbunden uppdatering av marknader, produkter, leverantörer, lagstiftning, miljöutveckling och utbildning av personal. Ständigt utveckla vårt verksamhets- och ledningssystem.
  - vid behov utbilda kunden.

  Kvalitetspolicyn i sin helhet finns att ladda ner här nedan >>