Produkter
Antal
 • Miljöpolicy

  Miljöpolicy

  Omtanke om miljö - Det gäller vår framtid

  I Heinex fattas inga beslut utan att hänsyn tas till miljöaspekterna. Genom att all personal i företaget lär sig att ha en miljöinriktad hållning i sitt arbete kommer företagets tjänster och produkter ständigt att utvecklas i riktning mot allt bättre miljöanpassning samtidigt som verksamheten präglas av miljötänkande.                                                                                                                   
  Vi åtar oss att följa lagar och krav, förebygga förorening, skydda miljön samt förebygga ohälsa, olycksfall och ständigt utveckla vårt ledningsystem.

  1. Heinex miljöarbete skall vara integrerat i hela företagets organisation vara förebyggande och det skall leda till ständiga förbättringar av företaget
  2. Heinex skall sträva efter ett sortiment av hög kvalitet som har så liten negativ påverkan som möjligt på miljön.
  3. Heinex skall verka för att öka efterfrågan på miljömärkta textilier och tjänster.
  4. Heinex skall återanvända förpackningsmaterial i största möjliga utsträckning.
  5. Heinex skall vid in- och utleverans av varor sträva efter att använda miljöanpassade transportsystem.
  6. Heinex skall aktivt verka för att det finns miljöanpassade alternativ i sortimentet av kemiska produkter.
  7. Heinex skall göra miljömedvetna leverantörsval.
  8. Heinex tjänster och produkter skall produceras och distribueras med minsta möjliga miljöpåverkan.
  9. Heinex skall hantera avfall ansvarsfullt och källsortering ska vara norm för hela företaget.
  10. Heinex skall motivera personalen genom utbildnings- och informationsaktiviteter till att vid beslutsfattande alltid ta miljöhänsyn.
  11. Heinex skall följa tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter och förordningar, samt förebygga förorening, skydda miljön samt förebygga ohälsa, olycksfall och ständigt utveckla sitt verksamhets -och ledningssystem.