Produkter
Antal
 • Om Heinex

  avdelningsbild_mockHeinex - företaget med lång tradition som leverantör till en bransch som har till uppgift att fylla ett av de mest grundläggande behoven i samhället: tvätt av textilier.

  Vi har varit verksamma sedan slutet på 1930-talet. Från början var det två familjeföretag, det ena med inriktning på maskiner det andra med tonvikt på förnödenheter till tvätt- och strykinrättningar.

  Idag är vi ett företag som vid sidan om tvätteriindustrin har kunder inom områden som sjuk- och vårdhem, landsting, kommuner, hotell, restauranger, industriföretag, mattuthyrare, idrottsföreningar etc. Våra produkter har genomgående mycket hög kvalitet och prövas miljökritiskt innan de tas in i sortimentet.

  Vi ställer höga krav på oss själva och har som strävan att alltid tillgodose våra kunders behov och önskningar. Läs mer om detta nedan.

  Värderingar och riktlinjer för verksamheten i Heinex

  Följande värderingar ligger till grund för vår verksamhet och ska leda till att du och ditt företag upplever att vi är en riktig och lämplig samarbetspartner som du känner odelat förtroende för.

  Kundinriktning

  • Vi ska vara den partner kunderna föredrar genom att vi hela tiden göra vårt bästa för att förstå och uppfylla deras speciella behov.
  • Vi ska vinna kundernas tillit genom en tät fortgående dialog om vad som är önskvärt och vad som är möjligt.
  • Vi ska samarbeta och utveckla lösningar som täcker kundernas behov inom vårt kompetensområde.

  Värdeskapande

  • Vi ska skapa resultat som är nyttiga, attraktiva och betydelsefulla såväl för våra kunder, samarbetspartner och samhället som för oss själva.
  • Vi skall utveckla lösningar som ger så många ekonomiska och praktiska fördelar som överhuvudtaget är möjligt.
  • Vi ska använda vår erfarenhet, vår kunskap, vår fantasi och vårt engagemang till att utveckla nya kompetenser.

  Nytänkande

  • Vi ska vara öppna för nya sätt att tänka och arbeta på såväl det personliga planet som yrkesmässigt.
  • Vi ska förhålla oss kritiska mot fasta normer, standarder, kutymer och vanor eftersom vi har en ambition att förbättra rådande förhållanden.
  • Vi ska omsätta tankar till handling, dels för att skapa helt nya resultat, dels för att skapa resultat på nya sätt.
  • Vi ska utbyta erfarenheter. På så sätt ökar vi såväl vår egen som verksamhetens kompetens.

  Trovärdighet

  • Vi ska känna våra förpliktelser och göra vårt bästa för att infria dem.
  • Vi ska leva upp till våra löften och uppfylla alla avtal vad gäller prestationer och resultat.

  Bra arbetsplats

  • Vi ska komma överens om mål och ramar för ett stimulerande och utvecklande lagarbete.
  • Vi ska kollektivt och individuellt bli ännu bättre på vårt arbete.
  • Vi ska förstå och respektera varandra.
  • Vi ska ha en säker och bra arbetsmiljö.

  Bra ekonomi

  • Vi ska se till att det är ett förnuftigt förhållande mellan risk och förtjänst.
  • Vi ska använda våra resurser så att de ger den bästa avkastningen samtidigt som vi uppfyller kundernas förväntningar.
  • Vi ska framstå som ett sunt företag till glädje för oss själva som medarbetare och för våra kunder, samarbetspartners och samhället som helhet.

  Heinex kontoret